Hopp til innhold
Årsrapport 2023

Sammen når vi kan, alene når vi må

Innbyggerne i Oslo og Akershus er verdensmestre i å reise sammen. Hver eneste reise de tar med kollektivtransport fremfor privatbil, bidrar til renere luft og bevaring av natur. Ruters ambisjon er klar: Vi skal gjøre kollektivtilbudet så attraktivt, at det blir førstevalget for enda flere. Samtidig jobber vi mot null utslipp fra driften. I 2023 har vi tatt store skritt i riktig retning.

Profesjonelt hodebilde av Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen, en smilende middelaldrende mann med grått hår og skjegg, iført briller og blå dress over en lyseblå skjorte, mot en blågrønn bakgrunn.

Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen. Foto: Ruter AS/Nucleus AS, Peter Gløersen

Flere reiser grønt

Under pandemien reiste flere med bil, på bekostning av grønne reisemåter. I 2023 begynte det endelig å snu. Mot slutten av året var kollektivtransport, gange og sykling tilbake på samme nivå som før pandemien.

Kollektivandel 2023:
26 %
+9 prosentpoeng fra bunnåret 2021 (17 %)

Kundene er tilbake

At kundene i 2023 for alvor kom tilbake etter pandemien, påvirket Ruters økonomi positivt. Ruters formål er ikke å skaffe eierne økonomisk vinning, men å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene. 

Årsresultat 2023:
23 millioner

Målet er utslippsfri kollektivtransport

I 10 år har Ruter jobbet mot en ambisjon om utslippsfri kollektivtransport i sin region. I 2023 ble de siste brikkene lagt for å gjøre Oslo til verdens første hovedstad med med utslippsfri drifte av kollektivtransporten.

Utslippsfriandel 2023:
51.5 %
Per 31. desember 2023

Et fullgodt alternativ til privatbilen

Hvordan skal vi få flere til å reise kollektivt når de kan, og bruke bil bare når de må? Osloregionen har et av verdens beste kollektivtilbud. Men, skal vi nå nullvekstmålet for biltrafikk i byene, må vi tenke nytt om hva kollektivtransport er – og kan bli.

Økning i antall påstigninger i 2023:
13 %

Datadrevet kollektivtransport

Innsamling av data og bruk av kunstig intelligens for å forstå dem, er nøkkelen til å utvikle fremtidens kollektivtransport – som er bedre både for innbyggerne og for kloden.

Mer enn
20
KI-prosjekter
ved utgangen av 2023

Markant utslippskutt

I 2023 begynte vi for alvor å se resultatet av den elektriske revolusjonen, med en markant nedgang i utslipp av NOx, SOx og CO2 fra driften av Ruters kjørtøy og fartøy. Men bærekraft er mer enn utslippskutt.

Kutt i klimautslipp i 2023:
10 %
42 % NOx
17 % partikler