Hopp til innhold

Datadrevet kollektivtransport

Innsamling av data og bruk av kunstig intelligens for å forstå dem, er nøkkelen til å utvikle fremtidens kollektivtransport – som er bedre både for innbyggerne og for kloden.  

Mann med hodetelefoner som sitter ved et skrivebord, vendt mot flere dataskjermer som viser data og diagrammer i et kontormiljø.

Foto: Ruter As / Hampus Lundgren

Har du hørt oss holde et foredrag eller gjeste en podkast i 2023, er sannsynligheten stor for at du har hørt oss snakke om data. Hvordan de talløse dingsene rundt oss fortløpende plukker opp informasjon fra omgivelsene, de enorme datavolumene de til sammen produserer – og mulighetene som åpner seg for den som klarer å tilegne seg data, analysere mønstrene i dem og utnytte innsikten.

Utviklingen preger alle sektorer. Ikke minst måten selskaper og offentlige aktører, gjennom ny kunnskap, kan tilpasse sine produkter og tjenester til sluttbrukerens behov. Også kollektivtransporten er i ferd med å forandres av data.

  • I dag kan datastrømmer gjøre det mulig for deg å følge med på hvor en trikk befinner seg i sanntid, gi deg et estimat om hvor full T-banen vil være på et gitt tidspunkt, og fortelle deg hvor mange elsparkesykler som for øyeblikket er tilgjengelige på holdeplassen der du skal av.
  • I årene som kommer vil kollektivtilbudet kunne bli utvidet med transporttjenester som kommer og henter deg der du er, og kjøretøy som kan kjøre av seg selv. Kjøretøyenes posisjonering og trasévalg vil være basert på data og vil fortløpende re-planlegges i sanntid, for å sikre at kjøretøyet velger den mest effektive ruten selv når nye bestillinger tikker inn. Din digitale interaksjon med kollektivtransporten vil bli enda mer intuitiv og lettvint enn i dag.
  • I fremtidens transportsystem vil alle kjøretøy og infrastruktur være digitalt forbundet og koordinert, for å utnytte transportkapasiteten i systemet enda mer effektivt og sikkert enn i dag. Hvis du vil, kan Ruter ved hjelp av kunstig intelligens følge deg tett i dagliglivet og tilrettelegge hverdagslogistikken for hele din husholdning, i form av både planlegging og gjennomføring av transport. Ingen behøver lenger å eie sin egen bil; kollektivtransporten har en effektiv og attraktiv reiseløsning for deg uansett hvor og når du vil dra.

Ruters informasjon- og samordningssentral (IOSS)

I et stort rom i Dronningens gate 40 finner du Ruters informasjons- og samordningssentral – vårt datasenter og den digitale hjernen i regionens kollektivsystem. Her holder vi oversikt over hele Ruters reisetilbud i sanntid. Hvor befinner bussen seg? Hvor full er den? Og er den helt i rute?

I trafikken i Oslo-regionen oppstår det mange uforutsigbare hendelser hver eneste dag. Noe så enkelt som en feilparkert bil kan i verste fall gjøre at en hel busslinje havner bak skjema. Datatilgangen fra hvert kjøretøy gir oss oversikten vi trenger for å kunne kontakte våre operatørselskap og umiddelbart sette inn avbøtende tiltak, for eksempel en ekstra buss, før kundene i det hele tatt merker noe.

En mann i en blå og oransje skjorte jobber ved en datamaskin på et moderne kontor med andre kolleger rundt seg.

Foto: Ruter As / Redink, Oda Hveem

Kunstig intelligens

Data produseres i store mengder. For å kunne analysere data fortløpende og dra nytte av den aggregerte informasjonen, kreves en langt høyere prosesseringsevne enn hva et menneske besitter. Vi trenger kunstig intelligens (KI).

2023 var året hvor KI for alvor havnet på alles lepper, med lanseringen av språkmodeller som ChatGPT og andre former generativ KI. Mulighetene kan synes enorme, og det er de. Ikke minst når det gjelder å administrere et komplekst kollektivsystem og gjøre det lettere for folk å ta seg frem i regionen vår.

Ruters avdeling for datavitenskap har i flere år utforsket og utnyttet KI til å forbedre kollektivtransporten og gi kundene våre enda bedre reiseopplevelser. Ved utgangen 2023 hadde vi iverksatt over 20 forskjellige prosjekter og utviklingstiltak innen KI — et av de høyeste antallene KI-prosjekter i offentlig sektor.

Noen KI-prosjekter vi har jobbet med i 2023

Sentimentanalyse

Kundenes tilbakemeldinger om busser, holdeplasser og andre ting gir oss nyttig innsikt vi kan bruke til å gjøre utbedringer i tilbudet vårt. Ruter bruker KI til å gjennomgå og analysere innholdet i store mengder skriftlige meldinger fra kundene våre, og fremstille den samlede innsikten på et digitalt kart. Slik kan vi raskt og enkelt skaffe oss et overblikk over hvor kundene våre er fornøyde, og hvor de er mindre fornøyde.

Noen tilbakemeldinger er høflige, andre svært krasse. Derfor har vi trent KI til å forstå temperaturen i kundenes tilbakemeldinger. Det digitale kartet viser frem sirkler med ulike farger, hvor rød farge indikerer stor misnøye. Ruters kundestøtte kan nå med få klikk identifisere geografiske klynger av brukere som har henvendt seg til oss, og tiltak kan fokuseres på linjer og geografiske områder hvor det for øyeblikket er flest utfordringer.

Flåtestyring

Hvis du har bestilt en reise med bestillingstransport, som for eksempel Aldersvennlig transport, har vi lyst til å være på pletten så raskt som mulig. Hvor raskt vi kan plukke deg opp avhenger blant annet av hvor mange kjøretøy som er tilgjengelige i nærheten. Med kunstig intelligens kan vi analysere historiske reisedata og forutsi i hvilke geografiske områder de neste reisebestillingene mest sannsynlig kommer fra, og sørge for å posisjonere ledige kjøretøy der i forkant. Så får sjåføren kort vei å kjøre når en bestilling kommer inn. Det er flere fordeler ved dette: Du slipper å vente lenge på å bli hentet, og kjøretøyene slipper å bruke drivstoff på unødvendig lange turer.

KI-assistert flåtestyring er fortsatt bare under uttesting, og ikke implementert i Ruters bestillingstjenester ennå. Men i fremtidens mer fleksible kollektivsystem vil KI spille en viktig rolle i å koordinere store antall kjøretøy og reiseforespørsler fortløpende.

RuterGPT

I august 2023 lanserte vi RuterGPT, en stor språkmodell som vi har utviklet helt selv. Den er trent på et massivt datasett av norsk tekst og kode, fra Nasjonalbibliotekets tekster til Ruters personalhåndbok. Et mål ved utviklingen av RuterGPT er å forbedre kundeopplevelser ved å tilby mer intelligent og brukervennlig informasjon og service i kollektivtransporten. Med tiden ønsker vi å kunne bruke RuterGPT til en rekke formål, for eksempel å gi kundene våre detaljert informasjon om reiseruter, priser og forsinkelser basert på trafikksituasjonen, eller effektivt håndtere generelle kundehenvendelser om billetter og refusjoner.

Ruter-appen

Kollektivsystemet i Oslo-regionen er stort og komplekst, med et stort antall kjøretøy og fartøy som ferdes på kryss og tvers av byer og kommuner. Men denne kompleksiteten skal ikke du som reisende måtte ta stilling til. Du trenger bare å bestemme deg for hvor du vil dra, så ordner Ruter-appen resten for deg.

Ruter-appen kjenner hele tilbudet vårt, og gjennom kontinuerlige datastrømmer kjenner den også status på hver av linjene våre akkurat nå. Slik kan appen gi deg det beste reiseforslaget akkurat når du skal ut og reise. Og aller helst et reiseforslag i tråd med hvordan du typisk foretrekker å ta deg frem.

Siden Ruter-appen ble lansert har den blitt fortløpende videreutviklet, for å kunne gi kundene våre stadig bedre digitale reiseopplevelser. I løpet av 2023 har vi gjort mange store og små endringer i appen. Mange av dem har vært tekniske justeringer som du kanskje ikke har lagt umiddelbart merke til, men noen av disse har du sikkert sett:

  • Mikromobilitet: I 2023 har elsparkesykler fra Voi, Ryde og Tier, samt bysyklene i Oslo, blitt tilgjengelige for Ruters kunder i Ruter-appen.
  • Nytt reisesøk: Vi har forbedret brukergrensesnittet for reisesøk ved å flytte søkefeltet fra toppen av appen og inn i skuffen. Dette gjør det søket mer ergonomisk for større telefoner ved at feltet er i tommelrekkevidde. Videre er det blitt mulig å definere både fra og til fra første steg, slik at man ikke må ta utgangspunkt i egen posisjon. Det har også blitt enklere for reisende å velge om man ønsker å finne reiser fra A til B, eller bare se avganger fra en bestemt holdeplass.
  • Lagre reise: Appen har fått mulighet til å lagre fremtidige reiser, slik at man kan følge denne og få rask tilgang til detaljer frem i tid. Dette gjør at man raskere får oppdatert informasjon om endringer ved forestående reiser.
  • Bedre informasjon ved innstillinger: Innstilte avganger fremkommer nå langt tydeligere i appen. Innstilte reiser får et eget merke i appen, slik at reisende raskt får det med seg, uten å gå inn i detaljene for reisen.

Reis – Et fleksibelt billettprodukt

Databasert utvikling av kollektivtransporten åpner også for nye former for billetter og betaling. I april 2023 rullet vi ut pilotprosjektet Reis, en fleksibel billettløsning som gir deg en personlig rabatt basert på hvor ofte du reiser. Billettløsningen er perfekt for deg som reiser 1–3 dager i uka eller ikke vet helt hvor mye du skal reise i perioden fremover. Reis er basert på teknologi som muliggjør dynamisk prising, det vil si at det er mulig å justere prisene etter kundenes eller markedets varierende behov.

Gjennom 2023 har vi fulgt nøye med på bruken av Reis. Rabattordningen har vært svært populær, og spesielt gledelig er tilfredsheten i hovedmålgruppen (personer som reiser på jobb 1-3 ganger i uka), der tidlige undersøkelser viste at hele 75 % oppga at de er tilfredse med ordningen. Ved slutten av året så vi at etterspørselen etter kollektivtrafikk hadde økt med 1-2 %, samtidig som biltrafikk over bomsnittene langs bygrensen hadde en nedgang på ca. 1 prosentpoeng. Vår vurdering er at Reis er en av årsakene til disse endringene i reisevaner.

Pilotprosjektet var opprinnelig planlagt å bli avsluttet 15. april 2024, men våre eiere i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har vedtatt å videreføre Reis-ordningen ut 2024. Det gir oss muligheten til å fortsette å høste erfaringer med dynamisk prising.

En tenåringsjente og en eldre mann undersøker en smarttelefon sammen på et busstopp, med biler som passerer i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Hampus Lundgren

Eget selskap for digital utvikling

Vi tror at fremover vil Ruter-appen og andre digitale brukergrensesnitt bare bli viktigere og viktigere. For at folk konsekvent skal velge bærekraftige reisealternativer fremfor privatbilen, må kollektivtransporten over hele Norge by på digitale kundeopplevelser av høy kvalitet. Nye løsninger må utvikles fortløpende og implementeres raskt, og de må bygges på et robust og velfungerende baksystem.

Dette er bakgrunnen for at vi i 2023 valgte å skille ut Ruters digitale utviklermiljø til et eget selskap, Tet Digital As, som skal kunne jobbe enda raskere med digital utvikling og betjene hele kollektiv-Norge med attraktive løsninger.

Innovasjonsprisen til Ruter

I november vinner Ruter Forskningsrådets innovasjonspris for bruken av kunstig intelligens. Ifølge administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, viser Ruter på imponerende vis hvilke muligheter som ligger i den digitale økonomien, kundefokus og kunstig intelligens.

To kvinner og en mann snakker sammen i en kontorgang, en kvinne ler mens mannen gestikulerer animert, et lite bord med en penn og en kopp mellom seg.

På bildet blir Ruters IT-direktør, Terje Storhaug, intervjuet av NRK Stor-Oslo om prisen. Foto: Ruter As / Øystein Dahl Johansen