Hopp til innhold

Et fullgodt alternativ til privatbilen

Hvordan skal vi få flere til å reise kollektivt når de kan, og bruke bil bare når de må? Oslo-regionen har et av verdens beste kollektivtilbud. Men, skal vi nå nullvekstmålet for biltrafikk i byene, må vi tenke nytt om hva kollektivtransport er – og kan bli.

En ung kvinne i en oransje jakke som holder en smarttelefon ser ut av vinduet på en buss fylt med passasjerer.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Øyvind Ganesh Eknes

Du tar kollektivtransport til og fra jobb, går og sykler iblant, men bruker ellers bilen til mye. Høres det kjent ut? For mange innbyggere i Oslo-regionen er dette reisehverdagen. Bilen er populær av flere grunner: Den bringer deg fra dør til dør akkurat når det passer deg, du har plass til hund og handleposer, svigermor, naboen og ungene. En reise på dine egne premisser, med andre ord.

Men, om transportsystemet vårt skal fungere godt i årene som kommer, må vi bruke bilen mindre. Befolkningsøkning og en stadig voksende bilpark betyr gradvis dårligere fremkommelighet på veiene. I byene, der det er knapt om plassen, beslaglegges store  og verdifulle arealer av privatbiler som står ubrukt og parkert over 90 % av døgnet. Og på toppen av alt dette kommer CO2-utslippene fra både produksjon og bruk av bilen.

Kort sagt må vi reise sammen når vi kan, og alene bare når vi må.

Så det vi i Ruter spør oss selv hver dag er: Hvordan kan vi gjøre det offentlige transporttilbudet så attraktivt og fleksibelt at mange flere kan klare seg helt uten bil? Og i hvert fall ikke trenge en bil nummer 2?

Skal vi få til det, må vi gjøre flere ting samtidig:

Vi må styrke det kollektivsystemet vi har

Hver dag utføres over en million reiser med Oslo-regionens kollektivtilbud. Kapasitetssterke linjer med høy avgangsfrekvens vil forbli ryggraden i et attraktivt og pålitelig reisetilbud. Derfor må det både vedlikeholdes og oppgraderes. I 2023 har Ruter investert 7,3 milliarder kroner i kollektivtransporten.

En travel byscene på Jernbanetorget i skumringen med trikker og fotgjengere, med moderne bygninger og gatelys, om vinteren.

Foto: Ruter As / Nucleus, Erland Skui

Vi må gjøre tilbudet tilgjengelig og relevant i folks hverdag

Vi må utvikle vårt primære grensesnitt mot de reisende, Ruter-appen, med smarte nye funksjoner – som gjør at de opplever kollektivtilbudet som nærmere, mer tilgjengelig og mer relevant. Dette inkluderer ikke bare trasé og transportalternativer, men ulike billettprodukter tilpasset den enkeltes hverdag.

Hender som holder en smarttelefon som viser en kartapplikasjon med rutealternativer, står foran en uskarp graffitivegg.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Erland Skui

Vi må tilby kundene våre enda flere grønne reiseformer

Reisetilbudet i Oslo-regionen består allerede av mange grønne alternativer i tillegg til kollektivtilbudet: Delebiler, bysykler og elsparkesykler for å nevne noen. Slike fremvoksende reiseformer kan spille på lag med kollektivtransporten i et helhetlig og bærekraftig transportsystem. Elsparkesykler avlaster for eksempel kollektivtransporten i rushtiden og bidrar til å etablere bilfrie reisevaner hos yngre generasjoner. I 2023 har elsparkesykler fra Voi, Ryde og Tier, samt bysyklene i Oslo, blitt tilgjengelige for Ruters kunder i Ruter-appen.

En mann på sparkesykkel bak en kvinne på en sykkel i en bygate ved siden av en buss i bevegelse; trær langs veien.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Daniel Jacobsen

Men skal vi for alvor klare å redusere privatbilbruk i regionen vår, tror vi at kollektivtransporten blir nødt til å kunne by på et enda mer direkte alternativ til bilen. Noe som er så likt følelsen av å disponere egen bil som mulig, og som gir deg den samme følelsen av frihet og fleksibilitet, men som er mer bærekraftig enn at vi alle skal fortsette å eie og kjøre hvert vårt kjøretøy.

Kollektivtransport på bestilling

Ruter mener at et godt alternativ til privatbilen kan være bestillingstransport som kommer og henter deg der du er, og kjører deg dit du skal. Hvis kjøretøyet i tillegg kan plukke opp flere reisende i løpet av turen, kan vi bidra til å redusere antallet kjøretøy på veiene i vår region.

Ruter har allerede testet flere typer samkjøringsbasert bestillingstransport, for eksempel Aldersvennlig transport i Oslo kommune.  Bestillingstjenesten for alle over 67 år ble opprinnelig lansert som et pilotprosjekt, men den har etterkant blitt en permanent og populær del av kollektivtilbudet i byen. I 2023 utvidet vi tjenesten til Østensjø, og vi har gjennom året jobbet for en større utvidelse til enda flere bydeler i 2024.

Bestillingstransport kan imidlertid ikke forbli en begrenset tjeneste som er tilgjengelig kun for enkelte grupper. Skal vi for alvor kunne konkurrere med privatbilen, må slike tjenester kunne benyttes av alle. Derfor har vi gjennom hele 2023 jobbet med utvikling av en ny allment tilgjengelig bestillingstjeneste, som vi sikter på å teste en førsteversjon av i 2024.

Tjenesten vil innledningsvis bestå av en flåte med kjøretøy som betjener et begrenset geografisk område. Dersom du befinner deg innenfor det avgrensede området kan du bestille reise med app, og så kommer et av kjøretøyene og plukker deg opp like i nærheten. Hvis andre personer i området har bestilt tur samme vei, blir de plukket opp underveis. Tjenesten er basert på læring fra tidligere pilotprosjekter, og vi jobber for å på lenger sikt kunne tilby denne typen transport over hele Oslo-regionen.

Selvkjørende kjøretøy

Dagens bestillingstransport kjøres med vanlige kjøretøy og sjåfører. Og slik vil det være en stund til. Men vi mener at nøkkelen til å på sikt kunne lansere offentlig bestillingstransport i stor skala – til alle i hele regionen – er selvkjørende kjøretøy. Da blir transporttjenestene etter hvert rimeligere i drift, og vi kan tilby et større og utvidet tjenestetilbud til kundene.

Mot slutten av 2023 startet vi utprøvning av selvkjørende kjøretøy i Groruddalen, et teknisk pilotprosjekt som skal gjøre oss forberedt til å bruke denne teknologien i kollektivtransporten. Gjennom tett samarbeid med myndigheter og teknologimarkedet vil vi legge til rette for at selvkjørende kjøretøy kan fases inn i Ruters bestillingstjenester i årene fremover.

Rød personbil med påmonterte sensorer for selvkjøring i et showroom.

Foto: Ruter As

I dag er bilen uunnværlig for mange i hverdagen. I Ruter har vi troa på at fleksibel og pålitelig bestillingstransport etter hvert kan endre på dette. Først kan vi kanskje lykkes å redusere det utbredte behovet for bil nummer to. På lenger sikt tror vi det kan bli vanligere å ikke eie bil enn å gjøre det.

Vår langsiktige ambisjon er å skape et samlet tilbud av transporttjenester som gjør at ingen behøver å eie sitt eget kjøretøy for å oppleve følelsen av bevegelsesfrihet.

Et mer inkluderende kollektivtilbud

Sosial inkludering er viktig både for bærekraften i samfunnet og for enkeltindividets livskvalitet. Mange har i dag ikke råd eller mulighet til å kjøre egen bil, og som følge av dette opplever de dårligere forutsetninger for samfunnsdeltakelse. For mange av de som ikke kan kjøre bil vil en allment tilgjengelig bestillingstjeneste kunne utgjøre en drastisk forbedring av deres individuelle bevegelsesfrihet.

En person i oransje jakke og ryggsekk vinker til en rosa minibuss på en snørik dag.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Daniel Jacobsen

«Som mobilitetsaktør er det Ruters oppgave å tilby delte løsninger for persontransport som utnytter både areal, energi og materiell på en bedre måte enn privatbilisme. Ruters viktigste klima- og miljøbidrag realiseres når en bidrar til å redusere biltrafikken.»

Tommel opp for selvkjøring

Statens Vegvesen gir tillatelse til at Ruter kan prøve ut en storstilt selvkjøringspilot i Groruddalen i fremtiden. Tillatelsen innebærer at 5 kjøretøy kan operere på 560 km veg i opptil 60 km/t. Tillatelsen er et stort skritt på veien mot en delt bestillingstjeneste med selvkjørende kjøretøy som henter deg der du er og kjører deg ditt du skal.