Hopp til innhold

Bærekraft

Et grunnleggende prinsipp i bærekraftarbeidet er å prioritere områder der selskapet har signifikant påvirkning på økonomi, miljø og mennesker – og mulighet til å styre påvirkningen.

Ruter benytter den internasjonale standarden for bærekraft­­rapportering: Global Reporting Initiative (GRI). I samarbeid med eiere, operatører, ansatte og interesse­­organisasjoner, har Ruter identifisert 13 vesentlige temaer – som omfatter klima og miljø, samfunn og selskapsledelse.

Hvert tema har indikatorer for måling av resultater. Vesentlighets­­vurderingen ble først gjort i 2022, og oppdateres annethvert år.