Hopp til innhold

Revisors beretning

Et T-banekart på en stasjonsvegg med fokus på 'storo' stasjon, en uskarp T-bane og passasjerer vises i bakgrunnen.

Foto: Grim Evensen / Bonanza

Bilde som viser en detaljert revisjonsrapport av Ernst & Young for ruter as, inkludert avsnitt om styring, regnskap og kontrollmiljø.
Side to i et dokument med ernst & young (ey)-logoen øverst, med tettpakket tekst og flere punktpunkter, formatert som en offisiell virksomhets- eller revisjonsrapport.
Dette bildet viser et dokument med tittelen «ey building a better working world», inkludert et avsnitt om regelverk og en signatur fra hanne kverneland nebbo, datert 11. mars 2024.
Skannet bilde av et signert dokument mellom penneo og hanna kvemeland nebo, med detaljering av vilkår for økonomisk avtale med signaturer og en synlig dato.