Hopp til innhold

Ruters økonomi og nøkkeltall

Ruter har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken.

Kvinne i vinterklær som står ved et busstopp med snødekte omgivelser og uskarp bakgrunn.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Mathilde Spieler Palmers

Nøkkeltallene som presenteres i dette kapittelet er knyttet til inntekter, kostnader, tilskudd og produksjon. Det er utarbeidet nøkkeltall totalt og fordelt på de ulike driftsartene.

Hovedtall økonomi

Morselskapet Ruter As hadde i 2023 driftsinntekter på 12 191 millioner kroner og et resultat på 23 millioner kroner.

Driftsinntektene i konsernet, som også omfatter OATS AS, Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 AS, Persveien 34/36 ANS og de sovende selskapene Trafikanten AS, AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s, var 12 201 millioner kroner.

Av morselskapets driftsinntekter utgjør billettinntekter og salg av tjenester til Oslo kommune og Viken fylkeskommune henholdsvis 4 740 millioner kroner, 3 763 millioner kroner og 1 338 millioner kroner.

Salg av tjenester til Oslo kommune og Viken fylkeskommune finansierer 42 % av kollektivtransporten i regionen. Inklusiv driftsdelen av Oslopakke 3 og den statlige belønningsordningen finansieres 51 % med fylkeskommunale og statlige midler.

Tjenestekjøpet fra eierne har vært en forutsetning for at Ruter har kunnet opprettholde normal drift i et år der kostnadene har steget mer enn inntektene.

De samlede driftskostnadene for morselskapet var på 12 236 millioner kroner. Av dette utgjør 10 825 millioner kroner kostnader til tjenestekjøp og rutedrift. Konsernets driftskostnader utgjør 12 238 millioner kroner. De økonomiske resultatene er ellers fyldig omtalt i styrets årsberetning.

Billettkontrollen skal ikke gå i overskudd

Ruter har aldri tjent penger på billettkontroller. Det er ikke, og har aldri vært, noe mål. Billettkontroller er et godt og billig virkemiddel som bidrar til at flere betaler for den tjenesten de bruker. Billettinntektene er helt avgjørende for kollektivtrafikken. De gir Ruter, sammen med tilskudd fra det offentlige, muskler til å drifte og videreutvikle kollektivtilbudet.

Under pandemien ble billettkontrollen innstilt av smittevernhensyn. Dette ble et tydelig bevis på effekten av manglende kontroll. Veldig mange lot være å betale billett når de måtte reise kollektivt, noe som resulterte i store tap for kollektivtrafikken.

Billettkontrollør sjekker en kvinnelig passasjers billett på en buss, med andre reisende synlige i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Fartein Rudjord

0 mill. kr

Utstedte gebyrer 2023

0 mill. kr

Utgifter billettkontroller 2023

0 mrd. kr

Totale billettinntekter i 2023

Kraftig fall i betalingsandelen under pandemien

* I 2020 ble alle punktmålinger avlyst pga. koronapandemien, derfor mangler tall for betalingsandel

Tiltak

  • Kraftig økning i antall kontrollerte passasjerer
  • Bedre skilting om at man må ha gyldig billett før påstigning
  • Informasjon om sone på skjermer om bord
  • Ekstra kommunikasjonstiltak på egne skjermer på Løren og Tøyen T-banestasjoner

Utvikling tilskudd 2019-2023

Nøkkeltall

Alle økonomiske tall er justert til 2023-kroner.

Inntekter

Inntektene per reise (inkludert tog) var i 2023 på 13,13 kroner.
Billettinntektene per reise fordeler seg ulikt, og regionbuss, båt og tog med reiser som ofte strekker seg over flere soner, har naturlig nok de høyeste inntektene per reise.

Inntektene i 2023 er høyest for regionbuss med 13,93 kroner per reise. Deretter var inntekten 12,85 kroner for reiser med båt, 10,00 kroner for reiser med trikk, 9,95 kroner for reiser med T-bane og 9,91 kroner for reiser med bybuss.

Reisene med T-bane, trikk og bybuss foregår i all hovedsak innenfor én sone og det forklarer den lavere inntekten per reise. Aller høyest inntekt per reise går til tog som per i dag betjenes av Vy-gruppen, inntekten var i 2023 på 30,05 kroner per reise.

Effektivitet

Kostnadene per reise (eksklusive tog) var i 2023 på 32,18 kroner, en nedgang fra 34,87 kroner i 2022. Dette tilsvarer en reduksjon på 7,7 %. For å måle effektiviteten på tilbudet ser Ruter blant annet på utviklingen i kostnader per plasskilometer (som er den kapasiteten som tilbys).

 

Tilskudd

Ruter betalte i snitt 30,05 kroner per reise til Vy i sum fra billettinntekter og pristilskudd. Statlige tjenestekjøp kommer i tillegg for togtrafikkens del, og gir grunnlag for å dekke en kostnad som er vesentlig høyere enn det Ruter betaler.

Ruters trafikkområde

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) *386341246240398387371350334319309300285271256244
Personkilometer (mill)**1562142213981313236522952201203318981830175917191636152614331350
Vognkilometer (mill)127,2128,8129,1124,3122,2119,7113,0106,197,293,690,585,382,178,373,873,2
Plasskm (mill) 12213123361236611960107281065210244956585628275786873366981648659485854
Avganger i 10005912582758465669556252444885443243834089399137413605352734403473
Beleggsprosent (plass) **13 %12 %11 %11 %22 %22 %21 %21 %22 %22 %22 %23 %23 %24 %24 %23 %
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill)5069492434583462560154405227496847704445420840234050397038373866
Tilskudd (mill)6225607774457165459544384444424942404135395637603563333331472663
Kostnader (mill) ***1234111907115871117910850102739447931593308809846579877737743271106639
 
Driftsresultat (mill) -45,0-140,456,7-83,9-216,4-70,1561,2185,8-28,050,8-15,4-22,819,40,3-10,1-32,5
Resultat etter ekstraordinære poster (mill) 23,0-89,776,2-63,5-170,2-38,1605,1226,29,888,06,81,98,84,11,40,2
 
Gjeldsgrad 79 %76 %73 %73 %71 %67 %71 %82 %89 %89 %89 %84 %85 %85 %80 %70 %
Soliditet (EK-andel) 21 %25 %27 %27 %29 %33 %29 %18 %11 %11 %11 %17 %15 %15 %20 %30 %
Likviditetsgrad I 1,141,141,241,261,211,521,461,221,131,211,191,231,281,251,231,27
 
Trafikkinntekt/reise (inkl. tog)13,1314,4314,0414,4014,0614,0614,0814,1814,2713,9213,6213,4214,1914,6714,9715,85
Kostnader/reise (ekskl. tog)32,1834,8746,3245,5427,1026,2925,4326,2227,0927,7727,2626,6627,0826,9927,6727,06

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Antall reiser er inkl. tog. Produksjonsdata er ekskl. tog.
** Endret metode for beregning av personkilometer fra 2022. Tallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år. For omregningsfaktorer se årsrapport for 2022.
*** Kostnader inklusive trafikkreklame direkte til Sporveien.

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 1111017374,31191221181069588858281767473
Personkm (mill) 590543421401717731706636570525508492484456446437
Vognkm (mill)44,445,745,745,644,845,645,142,034,835,233,230,228,925,121,921,5
Togkm (mill)8,78,98,88,88,78,98,78,47,37,16,86,16,15,75,75,9
Plasskm (mill) 5905607960766069596360645997559246334679441140223842334128712769
Beleggsprosent (plass)10 %9 %7 %7 %12 %12 %12 %11 %12 %11 %12 %12 %13 %14 %16 %16 %
Avganger (i 1000)381386381375372373378363338324288289287257269263
Togtimer (i 1000)286290291289286287281270242237279260246222219234
Reisehastighet km/t30,430,530,630,630,530,931,131,030,230,130,131,231,332,131,231,7
Trasélengde km 85,685,685,685,685,685,685,685,68185828180787176
 
Energiforbruk pr personkm 0,180,200,270,260,140,140,140,160,150,170,170,160,160,160,160,18
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill)1108112781184913251344130611911059958923889862877903870
Tilskudd (mill)779850103710885806136677509361032955938957885698589
Kostnader (mill) *1986209119302007201520642078203420942094198118781855179416331496
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang5219541750635352542055325493560361976466687764986453697660685679
Kostnad/plasskm0,340,340,320,330,340,340,350,360,450,450,450,470,480,540,570,54
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise9,9511,2111,1711,4111,1011,0311,1011,2311,1610,9410,9010,8310,6911,5512,1511,95
Trafikkinntekt/personkm1,882,081,932,111,851,841,851,871,861,821,821,811,781,932,021,99
Trafikkinntekt/plasskm0,190,190,130,140,220,220,220,210,230,200,210,220,220,260,310,31
Kostnad/reise17,8420,8026,5927,0016,8716,9517,6719,1722,0523,9223,3822,8922,9923,6321,9720,54
Kostnad/personkm3,373,854,585,002,812,822,953,203,683,993,903,813,833,943,663,42

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur og vognpark i hovedsak utenfor.
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Kostnader inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (100,1 mill i 2023).

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill)48422822535151535451494848454340
Personkm (mill) 1011006651169165165170174163158153153145137127
Vognkm (mill)4,74,84,74,54,64,74,44,34,24,03,94,14,04,03,94,0
Plasskm (mill) 728706695668683686651635614600572593571577568585
Beleggsprosent (plass)14 %14 %10 %8 %25 %24 %25 %27 %28 %27 %28 %26 %27 %25 %24 %22 %
Avganger (i 1000)483421425429464462464392379373360363360366367355
Vogntimer (i 1000)254255255243258252236234229216289304294294285287
Reisehastighet km/t18,518,718,518,617,918,518,818,418,319,019,019,019,018,317,818,0
Trasélengde km 40404040404041434341404141413941
 
Energiforbruk pr personkm 0,310,360,330,450,140,140,120,120,130,120,120,150,140,160,190,22
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 479465300252588565570601605554535514486499487501
Tilskudd (mill)754745869895512520492434409455486484509431445466
Kostnader (mill) *1238121611751149110610901069104410241020103310061003938940975
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang2566288927642682238323582302266326992731286727702788256725632744
Kostnad/plasskm1,701,721,691,721,621,591,641,641,671,701,811,701,761,631,651,67
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise10,0011,2010,8511,3311,1510,9811,0911,3411,1010,8610,8610,7710,1411,0311,3812,61
Trafikkinntekt/personkm4,764,654,524,933,483,433,463,543,473,393,393,373,173,453,563,94
Trafikkinntekt/plasskm0,660,660,430,380,860,820,880,950,980,920,940,870,850,860,860,86
Kostnad/reise25,8729,2842,4551,7220,9821,1920,7919,6818,7920,0020,9621,0720,9520,7621,9724,53
Kostnad/personkm12,3212,1617,6922,496,566,626,506,155,876,256,556,586,556,496,867,66

Effektivitetsdata omfatter bare Ruter As’ regnskapsførte kostnader.
Dermed faller kapitalkostnaden for infrastruktur i hovedsak utenfor.
Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Kostnader inkl. trafikkreklame direkte til Sporveien (5,2 mill i 2023).

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill)180159120118180168159147141139136133126119109101
Personkm (mill)*84875989584514541375130812001127111710931074999926851786
Vognkm (mill)77,778,078,473,872,469,163,259,457,954,153,451,049,249,248,147,7
Plasskm (mill) **543054045 4615 091393637643461322032002891288527212568256725092500
Beleggsprosent (plass)16 %14 %16 %17 %37 %37 %38 %37 %35 %39 %38 %39 %39 %36 %34 %31 %
Avganger (i 1000)500249754 9974 821467843603996363436243355334330892958290428042855
Busstimer (i 1000)277728382 8372 681263824802252213620911951231621892137213420852049
Reisehastighet km/t28,027,527,627,527,427,828,027,827,727,7
 
Energiforbruk pr personkm *0,380,440,400,410,250,270,230,270,280,270,260,270,300,310,330,35
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm *0,060,070,020,030,030,040,030,040,050,060,060,060,060,070,080,09
Utslipp av NOX g/pr personkm *0,020,060,080,130,200,160,130,170,210,240,240,290,460,570,690,88
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm *0,0010,0020,0020,0030,0030,0010,0010,020,020,020,020,020,020,020,030,03
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 2039184713921411229021532051183017831731165016081601145713831440
Tilskudd (mill)2679260830262945176614181251129513071278125812441099108611321034
Kostnader (mill) 4730447544424378408135963330315131143032294028652717255725292490
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang946899889908872825833867859904879928919880902872
Kostnad/plasskm0,870,830,810,861,040,960,960,980,971,051,021,051,061,001,011,00
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise11,3211,6011,5712,0012,7412,8312,9212,4612,6712,4112,1412,0712,7112,2212,6314,23
Trafikkinntekt/personkm *2,412,431,561,671,571,571,571,521,581,551,511,501,601,571,631,83
Trafikkinntekt/plasskm0,380,340,250,280,580,570,590,570,560,600,570,590,620,570,550,58
Kostnad/reise26,2728,1136,9237,2122,7121,4320,9721,4522,1321,7421,6421,5121,5721,4523,1024,60
Kostnad/personkm *5,585,904,965,182,812,622,552,632,762,712,692,672,722,762,973,17

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Endret metode for beregning av personkilometer for regionbusser fra 2022. Tallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år. For omregningsfaktorer se årsrapport for 2022.
** Plasskilometer fra 2020. Setekilometer frem til 2019.

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) 117102757511510699939291888683817469
Personkm (mill) 385337263257554508477447440436422413399387356330
Vognkm (mill)28,327,427,426,626,925,123,422,423,221,021,621,020,521,420,920,5
Plasskm (mill) 2145203919671913189017871670155516401398145513711278131812861277
Beleggsprosent (plass)18 %17 %13 %13 %29 %28 %29 %29 %27 %31 %29 %30 %31 %29 %28 %26 %
Avganger (i 1000)2420231422922343236021601966184219361729181017161754178517221703
Busstimer (i 1000)12651261124812001221113110389881010917132412541251128312461223
Reisehastighet km/t22,421,722,022,122,022,222,522,723,022,924,625,225,324,625,025,0
 
Energiforbruk pr personkm 0,270,410,610,620,310,340,280,340,340,330,330,340,320,350,370,37
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,010,030,050,070,040,040,040,060,070,070,050,080,070,080,090,09
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,020,100,220,230,190,150,200,270,270,220,370,580,760,800,95
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm 0,0010,0020,0030,0030,0030,0010,020,020,020,020,020,020,020,020,03
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 1156113984084812671173110210701024994948915888799735810
Tilskudd (mill)94682610481144679500446397446441440481440463518441
Kostnader (mill) 2112198219092011196716951572148914901453141314041340127012611260
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang873857833858833785800808769840781818764712732740
Kostnad/plasskm0,980,970,971,051,040,950,940,960,911,040,971,021,050,960,980,99
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise9,9111,1411,1811,2110,9811,0811,0811,4911,1710,9410,7710,6410,699,909,9111,79
Trafikkinntekt/personkm3,003,383,193,302,292,312,312,392,332,282,242,222,232,062,062,46
Trafikkinntekt/plasskm0,540,560,430,440,670,660,660,690,620,710,650,670,700,610,570,63
Kostnad/reise18,1019,3825,4026,6017,0416,0115,8115,9916,2615,9916,0616,3216,1215,7317,0118,35
Kostnad/personkm5,485,887,267,823,553,343,293,333,393,333,353,403,363,283,543,82

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill)63574542646259544949484743383533
Personkm (mill)*462421632588900867831753687681671661600539495456
Vognkm (mill)49,450,651,047,245,543,939,837,034,733,231,830,028,727,827,227,2
Plasskm (mill) **3285336534943178204719771790166515621493143013501290124912231223
Beleggsprosent (plass)14 %13 %18 %19 %44 %44 %46 %45 %44 %46 %47 %49 %46 %43 %40 %37 %
Avganger (i 1000)2583266127052478231822012030179216901625153313731204111910821151
Busstimer (i 1000)1512157715891481141713491214114810821035992936885851838826
Reisehastighet km/t32,732,132,131,932,132,632,832,232,132,132,032,132,432,632,432,9
 
Energiforbruk pr personkm 0,470,470,310,310,220,230,200,220,240,230,220,230,280,280,300,33
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm *0,090,100,010,010,020,060,030,030,040,050,070,060,060,070,070,08
Utslipp av NOX g/pr personkm *0,020,020,020,090,210,130,150,210,220,280,240,390,430,610,82
Utslipp av PM10 inkl. veistøv g/pr personkm *0,0020,0020,0010,0020,0030,0010,020,020,020,020,020,020,020,030,04
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 8827085525631023981948760759737702693713658648631
Tilskudd (mill)17331782197818001087918805897861837818764659624613592
Kostnader (mill) 2618249325332366211419021758166216241579152714621377128712681230
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang101493793795591286486692796197299610641144115011711068
Kostnad/plasskm **0,800,740,720,741,030,960,981,001,041,061,071,081,071,031,041,01
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise13,9312,4312,2313,4115,9115,8315,9814,1315,4715,1614,6614,6716,6417,1018,3519,37
Trafikkinntekt/personkm *1,911,680,870,961,141,131,141,011,101,081,051,051,191,221,311,38
Trafikkinntekt/plasskm **0,270,210,160,180,500,500,530,460,490,490,490,510,550,530,530,52
Kostnad/reise41,3343,7956,0956,3332,9030,7129,6230,8933,1032,4731,8630,9532,1533,4535,8837,76
Kostnad/personkm *5,665,924,014,022,352,192,122,212,362,322,282,212,302,392,562,70

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Endret metode for beregning av personkilometer for regionbusser fra 2022. Tallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år. For omregningsfaktorer se årsrapport for 2022.
** Plasskilometer i 2020. Setekilometer frem til 2019.

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) *4,03,62,62,64,354,43,94,64,44,24,44,54,44,24,14,0
Personkm (mill)24211515,625,724,722,927,426,724,624,425,224,322,922,621,8
Båtkm (mill)0,360,360,360,350,380,350,330,310,310,260,300,300,280,290,290,30
Plasskm (mill) 151147134133145139135118113106113114110112103113
Beleggsprosent (plass) 16 %14 %11 %12 %18 %18 %17 %23 %24 %23 %22 %22 %22 %20 %22 %19 %
Avganger (i 1000)46,945,343,044,547,948,345,743,442,037,3
Båttimer (i 1000)21,120,621,121,123,521,719,817,517,316,2
 
Energibruk pr personkm 0,720,921,271,521,291,151,441,081,151,151,131,131,031,301,141,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,110,150,220,280,290,250,300,230,250,250,240,240,250,310,280,28
Utslipp av NOX g/pr personkm *1,291,962,302,072,262,122,122,112,242,593,534,70
Utslipp av PM10 g/pr personkm 0,040,040,040,040,040,040,040,050,050,05
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 51433135656469626561616271838679
Tilskudd (mill)2061892322281881831701851921581371331081038573
Kostnader (mill) 258232263263253247239248257219198195179187171151
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang5490512761155915527750995244570261185886
Kostnad/plasskm1,701,581,961,981,741,781,772,112,272,071,751,711,641,661,661,33
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise12,8512,0911,9913,3714,8714,5517,6713,6514,7514,4513,7313,8416,3019,8720,7919,57
Trafikkinntekt/personkm2,192,052,062,252,522,573,022,282,452,482,492,452,923,643,793,60
Trafikkinntekt/plasskm0,340,290,230,260,450,460,510,530,580,570,540,540,650,740,830,69
Kostnad/reise64,3065,33101,19100,1958,0556,3461,0654,1457,9452,0544,6043,6841,1444,4641,4337,71
Kostnad/personkm10,9411,0617,4116,829,849,9610,459,039,648,938,107,737,388,147,566,93

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Utslipp av NOX g/pr personkm i 2022 er revidert

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill) *3,02,72,02,153,53,23,13,83,73,53,43,53,43,23,13,0
Personkm (mill) 20,318,613,214,122,921,020,224,924,323,122,223,322,320,720,519,7
Båtkm (mill)0,270,280,280,270,290,270,260,240,250,220,210,210,200,200,200,21
Plasskm (mill) 1191211141141251181171009995959693968695
Beleggsprosent (plass)17 %15 %12 %12 %18 %18 %17 %25 %25 %24 %23 %24 %24 %22 %24 %21 %
Avganger (i 1000)35,236,034,235,335,635,333,631,634,028,828,428,427,227,227,427,0
Båttimer (i 1000)7,713,713,413,516,114,012,910,911,010,811,710,611,610,214,612,9
 
Energiforbruk pr personkm 0,750,921,321,571,351,241,511,091,171,151,151,131,021,321,151,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,120,170,240,310,330,250,300,230,250,250,240,240,250,310,290,28
Utslipp av NOX g/pr personkm 1,491,952,662,071,862,031,961,871,831,972,333,384,67
Utslipp av PM10 g/pr personkm 0,050,040,040,040,040,040,040,050,050,05
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 42342529565160545753505260636658
Tilskudd (mill)14615217817713813612313914312011111085907364
Kostnader (mill) 187186202206194187184193200174161162145153139122
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang5325516359085828543552925474609258976044567456865309563050634514
Kostnad/plasskm1,581,541,771,801,551,581,581,932,021,821,691,681,561,601,611,28
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise13,9512,4712,2413,4915,9316,0119,6214,2415,5115,2014,7014,7017,6120,0021,0919,42
Trafikkinntekt/personkm2,051,841,862,052,422,442,992,172,362,312,242,242,683,043,212,96
Trafikkinntekt/plasskm0,350,280,220,250,440,430,520,540,580,560,520,540,640,660,770,61
Kostnad/reise62,9067,64100,4395,9155,5358,5559,7650,8354,0749,4547,7245,5942,7148,4244,4340,74
Kostnad/personkm9,259,9915,2914,608,458,919,107,748,237,537,266,946,507,376,766,20

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Utslipp av NOX g/pr personkm i 2022 er revidert

2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser (mill)1,00,80,60,50,91,20,80,80,70,71,10,91,01,01,01,0
Personkm (mill)3,32,61,91,52,83,82,72,52,41,52,21,92,02,22,12,1
Båtkm (mill)0,090,080,080,080,080,090,080,070,060,040,090,090,080,080,080,09
Plasskm (mill) 32262018202018171410181817171718
Beleggsprosent (plass)10 %10 %9 %8 %14 %19 %15 %14 %17 %14 %12 %11 %12 %13 %12 %12 %
Avganger (i 1000)11,79,38,89,112,313,112,111,88,18,5
Båttimer (i 1000)7,76,97,67,67,47,77,06,66,35,4
 
Energiforbruk pr personkm 0,510,970,911,080,730,670,880,920,971,000,971,151,101,071,051,05
Utslipp av fossilt CO2 kg/pr personkm 0,000,000,040,000,000,000,000,000,250,260,250,300,290,280,280,27
Utslipp av NOX g/pr personkm 0,052,033,984,144,584,704,565,415,195,054,964,94
Utslipp av PM10 g/pr personkm 0,040,040,060,060,060,070,060,060,060,06
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
Trafikkinntekter (mill) 109669139887111011202020
Tilskudd (mill)6038545150474746493825242314129
Kostnader (mill) 70466157596056555745373334343229
 
Intern effektivitet:
Kostnad/avgang5985498869256252482045784604465770465350
Kostnad/plasskm2,171,783,053,142,992,933,053,154,024,352,041,882,032,011,861,61
 
Ekstern effektivitet:
Trafikkinntekt/reise9,6410,7911,1112,8210,6310,6210,6010,8110,9110,6910,6210,5311,7319,4719,8720,04
Trafikkinntekt/personkm3,013,353,474,013,323,323,313,383,415,095,065,025,589,279,469,54
Trafikkinntekt/plasskm0,310,340,330,340,470,620,490,480,570,710,630,540,671,211,151,12
Kostnad/reise68,3857,46103,82119,3768,1750,4065,7570,1477,3965,1534,6136,3135,6432,4632,1028,77
Kostnad/personkm21,3717,8432,4537,3021,3015,7520,5521,9224,1831,0216,4817,2916,9715,4515,2913,70

Økonomiske tall er justert etter konsumprisindeksen.
* Utslipp av NOX g/pr personkm i 2022 er revidert

2023202220212020201920182017 *201620152014201320122011201020092008
OPERASJONELLE NØKKELTALL
Reiser med tog totalt (mill.)42,7336,3223,0523,6442,1541,539,439,939,637,134,632,326,526,025,626,1
Reiser med tog Akershus/Grensekryssende (mill.) 33,8828,9518,3118,6133,1132,430,530,730,428,026,224,421,220,820,520,8
Reiser med tog Oslo (mill.)8,857,374,745,039,049,18,99,29,29,18,57,85,45,35,15,2
 
ØKONOMISKE NØKKELTALL **
Inntektsfordeling (i 1000)11571180115611451145106910299591026876824765791749766723
Prisdifferanse (i 1000)12791939111889891531821561281213772716
Sum inntektsfordeling og prisdifferanse (i 1000)1284127112491237126311581118111212081032952886828756793739
Inntektsfordeling og prisdifferanse/reise30,0534,9954,2052,3229,9727,9028,3627,8530,5027,8327,4927,4431,2129,0430,9328,38