Hopp til innhold

Året 2023

Ruter jobber målrettet for å få flere til å reise kollektivt, samtidig som utslippene beveger seg mot null. 2023 har vært et godt år i så måte.