Hopp til innhold

Ruter går foran

Ruter jobber systematisk for å utvikle et mangfoldig og inkluderende kollektivtilbud. Drømmen og målet er å favne alle – uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, økonomi eller funksjonsnivå.

Foto: Ruter As / CatchLight Fotostudio AS

Hvorfor er temaet vesentlig?

Utestengelse fra kollektivtransporten er i praksis også utestengelse fra muligheten til å delta i samfunnet sammen med andre. Lik tilgang til kollektivtransport bidrar dessuten til å utjevne forskjeller. Det gjør at alle kan komme seg på jobb og skole, møte venner og delta i fritidsaktiviteter på lik linje. Derfor må kollektivtilbudet være for alle.

GRI-indikatorer

Egendefinert indikator: Opplevd bevegelsesfrihet for mennesker med funksjonsnedsettelser.