Hopp til innhold

Kulturendring, bevisstgjøring – og forbedringer

I 2021 gikk Ruter i gang med et internt endringsprosjekt: «Bærekraftig bevegelsesfrihet for alle». Målet var å rigge organisasjonen så vi kan levere på ambisjonen om å utvikle et mer inkluderende kollektivtilbud.

En kvinne og en ung jente holder hender, går i en park nær en rød buss, begge iført uformelle antrekk og solbriller.

Foto: Ruter As / Hampus Lundgren

Opplevd bevegelsesfrihet for funksjonshemmede

2023: Indeks
0
(mål 42)
2022: Indeks
0
(mål 40)

Siden 2021 er økt bevegelsesfrihet for funksjonshemmede vært et av Ruters viktigste strategiske mål. Indeksen er et gjennomsnitt for 12 måneder. Den har ligget stabil siden målingen tok til mot slutten av 2021. De siste månedene i 2023 så vi for første gang at pilen begynte å peke oppover. Det er et gledelig signal om at vi er på rett vei.

Ruter har hatt to tilnærminger: Kultur og bevisstgjøring samt faktiske forbedringer. Prosjektet, som ble avsluttet i 2022, har gitt organisasjonen et realt løft i hvordan å jobbe med likeverdige løsninger.

Fra 2023 har hele organisasjonen overtatt ansvaret for ambisjonen om at det skal bli en del av Ruters DNA og tenke alle når vi utvikler kollektivtilbudet. Tilnærmingen er den samme, vi jobber kontinuerlig med kultur og bevisstgjøring kombinert med konkrete tiltak for å forbedre kollektivtilbudet.

Kulturendring og bevisstgjøring

Vårt viktigste verktøy i det bredt anlagte arbeidet med å endre kulturen og øke bevisstheten har vært kurskonseptet Mind the Gap – utviklet i samarbeid med Norges Handikapforbund. Under ledelse av såkalte funkisveiledere får deltakerne bli kjent med, reise sammen med, og prøve å være i skoene til funksjonshemmede.

I prosjektperioden har ansatte på alle nivåer, operatører, samarbeidspartnere og eiere vært på kurs, som ledes av Norges Handikapforbunds selskap Ekskurs. I 2023 ble kurset integrert i Ruters innfasing av nyansatte, gjennom to faste årlige samlinger.

Vi er også glade for at flere aktører i sektoren har latt seg inspirere av Ruter, og arrangert lignende samlinger for sine ansatte. Blant dem er Samferdselsdepartementet, BaneNor, Bymiljøetaten og Kollektivtrafikkforeningen. Det motiverer oss til å påvirke flere til å gjennomføre Mind the Gap-samlinger.

I 2023 ble Mind the Gap også internasjonal. Da Ruter i mai var vertskap for nettverket European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), var det naturlig å inkludere Mind the Gap i det offisielle programmet. «En virkelig øyeåpner» var tilbakemeldingen fra de europeiske deltagerne.

To kvinner og en mann smiler til kameraet i en innendørs setting, en kvinne sitter i rullestol.

Funkisveileder Ingrid Njerve (i midten) sammen med Ola Harald Svenning i Ekskurs og statssekretær i Samferdeselsdepartementet Abel Cecilie Knibe Kroglund, 10. oktober 2023. Mind the Gap er en modulbasert workshop som varer fra én time til én dag. Foto: Ida Freng, NHF Oslo

Selv fikk jeg erfare hvor mye stress og utrygghet en synshemmet opplever i møtet med kollektivtrafikken. Det gjorde inntrykk.

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, etter at han deltok på den første fullverdige Mind the Gap-samlingen i oktober 2021.

«Da jeg kom, følte jeg at dette var noe jeg ikke hadde tid til. En hel dag hvor jeg burde ha vært på kontoret. Men dette er noe av det mest lærerike jeg har gjort.»

Konkrete forbedringstiltak

Da ambisjonen skulle overtas av linjen, satte Ruter seg mål på selskapsnivå (OKR), som skal bygge videre på løftet vi har gjort i organisasjonen de siste årene:

Mål (Objective):

Ruter skal realisere betydelige forbedringer i tilbudet til et mangfold av kunder.

Resultat (Key Result):

Alle team har identifisert, gjennomført og evaluert minimum ett tiltak som støtter opp under bærekraftig bevegelsesfrihet for alle, innen 31. desember 2023.

0 %
av teamene i Ruter gjennomførte tiltak i 2023

Tre konkrete tiltak i 2023

Eksempel 1: Sjåføropplæring

Alle kunder skal ha en god opplevelse når de reiser med oss, uavhengig av forutsetninger. I 2023 rullet vi derfor ut «Ruter Samspill», et opplæringsprogram som skal legge til rette for at sjåførene føler seg trygge og har kompetanse til å levere på ønsket kundeopplevelse til alle: Du skal bli sett, vi skal kommunisere med deg og vi skal forstå deg. Opplæringen fokuserer særlig på er å øke forståelsen for hvordan det er å leve med en funksjonsnedsettelse.

Tre reklamebannere med individer i forskjellige scenarier: en kvinne som smiler ved et busstopp, en mann som snakker i hodetelefoner i en buss, og en annen mann som bruker en mobiltelefon på et busstopp.

Dette er Ruter samspill

Programmet er modulbasert, og består av:

  1. Felles introduksjon og innføring i felles, ønsket kundeopplevelse
  2. Digital egentrening i lærngsapp (Motimate)
  3. Et brettspill med dilemmaer i kollektivtrafikken, basert på reelle kundehenvendelser – gjennomføres lokalt hos operatør, som en tretimers samling
Fra 2023 er «Ruter Samspill» et kompetansekrav i nye kontrakter. Operatørene må i tilbudet beskrive hvordan det skal implementeres i det eksisterende kompetansearbeidet.
0
brukere har tilgang til «Ruter Samspill»

Eksempel på opplæringsfilm fra Motimate

Eksempel 2: Personlig tilgjengelighetsinformasjon

Ruter har i flere år jobbet med tilgjenglighetsinformasjon, som skal gjøre det enklere og tryggere for funksjonshemmede å reise kollektivt. Ambisjonen er at de som ikke er kjent tør å reise alene. Da trenger folk god informasjon om tilgjengeligheten på holdeplassene.

Skjermbilder av en mobilapp som viser brukerprofil, billettinformasjon og tilgjengelighet av seter i et transportbestillingssystem.

Ruter har kartlagt tilgjengeligheten på alle Oslos 1421 holdeplasser, samt 933 i Akershus. Informasjonen er lagt inn i Ruter-appen.

I januar 2024 lanserte vi personlig tilgjengelighetsinformasjon. Det betyr at vi lar kundene filtrere relevant informasjon for dem, for eksempel om ledelinjer, helning eller underlag. Det bidrar til at informasjonen er enklere å forstå, og den gir kundene et grunnlag for vurdering basert på egne behov.

I 2023 kartla Ruters sommerstudenter 1026 bussholdeplasser.

Film: Ruter As / Henrik Morsund Steinshamn og Knut-Martin Løken

Eksempel 3: Synliggjøre mangfold

Hvordan kan vi synligjøre mangfold på en naturlig og relevant måte i Ruters markedskommunikasjon? Det har team merkevare satt seg som mål å finne ut av. Det handler om å vise frem mangfoldet blant kundene, uten å gjøre et poeng av ulikhet. Et eksempel er vårkampanjen, som minnet kundene på hvor enkelt og fleksibelt det er å reise på kryss og tvers i regionen vår. Her ser vi Samuel og Synne si «hei» til hverandre på tegnspråk.

To personer i gledelig samhandling, en stående og en sittende, med linjer tegnet fra smarttelefonene sine som viser digital kommunikasjon. tekst på norsk overlegg bildet som indikerer et møtepunkt.

Jeg ønsker å skryte skikkelig av hvordan dere har løst buss for bane-situasjonen på Helsfyr. Jeg har vært der fire ganger og fått skikkelig god hjelp alle gangene, og alt har gått helt smertefritt. Dette er en helt fantastisk følelse, da det er første buss-for-tog/bane som virkelig har fungert kjempebra.

Silje Solvang
Leder i Norges Blindeforbunds Ungdom

En smilende kvinne med blondt hår i rullestol, pakket inn i et beige sjal, sittende under høsttrær med gule blader.

Fotograf: Daniel Nevello

Medvirkning som verktøy

Ruter bruker medvirkning som et av sine viktigste verktøy for å sikre at vi ivaretar alle kunder. Vi har tro på tidlig medvirkning av et mangfold av kunder.

  • Samarbeidsmøtet mindre ulikhet er et fast møte med representanter for eldreråd og funksjonshemmedes interesserorganisasjoner i Oslo og Akershus. Her tar vi opp små og store prosjekter vi ønsker tidlig tilbakemelding på. Interesseorganisasjonene kan også selv ta opp saker med Ruter. Samarbeidsorganet bidrar også til å bygge tillit og samarbeid mellom Ruter og interesseorganisasjonene.
  • Vi bruker funkisveiledere gjennom Ekskurs – mennesker med en funksjonsnedsettelse, som bidrar med egen innsikt til prosjekter og produkter vi utvikler.
To kvinner chatter i et bybanetog, den ene på en benk og den andre i rullestol, med andre passasjerer i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Daniel Jacobsen

Prisvinnere

I desember 2023 vant de nye SL18-trikkene Design og arkitektur Norges (Doga) innovasjonspris for inkluderende design:

– Vi berømmer Sporveien, i samarbeid med Ruter, for å ha tenkt universell utforming fra dag én i trikkeanskaffelsen, og for å ha vært lydhøre for innspill i hele prosessen. Det har løftet trikkens samfunnsverdi mange hakk, uttalte Sølvi Marie Myrseth, som var kategorileder for transport for innovasjonsprisen.

Ruter-appen fikk hederlig omtale.

– Et helhetlig tankesett for å skape inkluderende løsninger, og en imponerende forvandling i hele Ruter, som har gitt positive ringvirkninger under utviklingen av Ruter-appen, uttalte Sølvi Marie Myrseth.