Hopp til innhold

Ruters eiere

Ruter As eies 60 % av Oslo kommune og 40 % av Akershus fylkeskommune. Vi er de folkevalgtes verktøy for å sikre et godt kollektivtilbud til alle innbyggerne i regionen.

Luftfoto av et bybilde med busser og fotgjengere i gatene, omgitt av frodige trær og en stor historisk bygning i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Nucleus, Øyvind Ganesh Eknes

Byrådet i Oslo har klare og ambisiøse mål for kollektiv­tilbudet – det skal være tilgjengelig, effektivt og rimelig. Antall avganger og antall passasjerer skal opp, samtidig som billettpriser og utslipp skal ned. Oslo skal ha et kollektivtilbud i verdensklasse.

Portrett av en smilende kvinne med skulderlangt blondt hår, iført en grønn bluse og gulløreringer, innendørs med uskarp bakgrunn.

Foto: Sturlasson

 

Mot slutten av 2023 startet kontraktene som skulle gjøre hele kollektivtilbudet i Oslo tilnærmet utslippsfritt, med en rekke nye elbusser. Vinteren 2023/2024 skulle vise seg å by på mange problemer for kollektivtrafikken, og det ble stor offentlig oppmerksomhet rundt Oslos overgang til nullutslippsløsninger. Derfor er jeg glad for at Ruter skal evaluere driftsutfordringene denne vinteren, men en ting står fast: Fremtidens kollektivtilbud er utslippsfritt.

Den store utfordringen vi står foran er å sørge for at enda flere velger kollektiv, sykkel og gange som sin foretrukne reisemåte i hverdagen. Passasjertallene er på vei opp tilbake til nivået før pandemien og prognosene for vekst er gode. Ruter har vist – og må fortsette å vise – en stor evne til å ta i bruk ny, innovativ teknologi for å nå disse målene.

I 2023 har billettproduktet Reis vært et av konseptene som har blitt testet ut i stor skala, med en dynamisk rabatt ved kjøp av enkeltbilletter. Fleksible billetter og tilpassing til den enkeltes reisemønster er teknologi som jeg har stor tro på fremover.

2023 er også året da elsparkesykler for alvor ble integrert i Ruter-appen. Ruter startet også opp et pilotprosjekt med selvkjørende kjøretøy i Groruddalen. Skal selvkjørende biler og elsparkesykler være en del av kollektivtilbudet? Det er det ikke nødvendigvis et klart svar på ennå, men vi må fortsette å teste ut nye måter for å få flere til å velge å la privatbilen stå og tilby bedre alternativer. Kanskje er det nettopp denne type løsninger som får hverdagen til å gå opp uten bil.

Når vi nå skriver 2024, er vi bare seks år unna at Oslo skal være en nullutslippsby. Skal vi lykkes med det, er et attraktivt og utslippsfritt kollektivtilbud en forutsetning. Jeg ser frem til at Ruter ikke bare skal bringe passasjerene dit de skal, men også ta Oslo dit byen vår skal være i fremtiden.

Marit Vea (V)
Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune

Folk i Akershus skal ha mulighet til enkelt å forflytte seg mellom jobb, skole, venner og fritidsaktiviteter. For å få til dette må det være effektivt, attraktivt, enkelt og billig å reise kollektivt.

Profesjonelt hodebilde av en smilende mann med blondt hår, iført mørk dress, hvit skjorte og mønstret slips, med en nål på jakkeslaget.

Foto: Morten Brakestad

Fra 2007 til 2019 ble kollektivtrafikken i Akershus doblet. Etter pandemien var passasjerene i kollektivtrafikken i 2023 omtrent tilbake på samme nivå som normaltrafikken før pandemien. Det er en bra utvikling, og vi vil jobbe for at kollektivtrafikken tar unna for det økende transportbehovet i vår region.

Etter å har lagt bak oss krevende tider med pandemi, ser vi forhåpningsfullt på fremtiden med det økende passasjertallet. Men selv om vi har hentet oss inn igjen, har vi likevel gått glipp av den forventede veksten for kollektivtrafikken. Heldigvis ser det nå ut som de reisene er tilbake på bussen, banen og båten – det er både viktig og bra.

Hver dag jobber vi for å få flere til å velge kollektivtransport fremfor bil i hverdagen. Samtidig står vi overfor utfordringer i en stadig mer teknologidrevet verden. Som eiere av Ruter har vi store politiske forventinger til resultater og mål knyttet til klima, drift og kundetilfredshet. Passasjerene som venter på holdeplassen må kunne føle seg trygge på at bussen kommer til rett tid.

For at kollektivtrafikken skal være et attraktivt alternativ til bilen, er det viktig at bussen ikke blir stående fast i bilkø. Fremover vil vi jobbe for å forbedre bussframkommeligheten i hele Akershus, for eksempel ved flere egne traseer og høyere prioritering i lyskryss, og stimulere til innovasjon og digitale løsninger.

Kollektivtransporten skal skje med minst mulig utslipp av klimagasser og med hensyn til natur og miljø, samtidig som den oppfyller samfunnets behov for mer effektive løsninger. Ruter er en viktig pådriver for å redusere klimautslippene fra transportsektoren. Det samme gjelder innen universell utforming. Vi er opptatt av at all kollektivtransport skal være universelt utformet fra start til slutt. Her har Ruter gjort mye bra for å gjøre det lettere for flere å ta kollektiv.

Fylkesrådet heier på Ruters engasjement for innovasjon og teknologi, med mål om å gjøre kollektivtilbudet lett å bruke og at det er tilpasset de reisendes behov. Det er viktig å utvikle gode og tilpassede løsninger for lokaltrafikken, i tillegg til reisestrømmene til og fra Oslo. Bestillingstransport er et eksempel på dette. I fjor mottok Ruter Forskningsrådets innovasjonspris for dette arbeidet, der jeg fikk gleden å være med på overrekkelsen av prisen. Jeg ser fram til å følge dette spennende arbeidet videre.

Håkon Snortheim (H)
Fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune