Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Kartlegging av holdeplasser

Alle Oslos 1171 holdeplasser er nå ferdig kartlagt, 11 % er tilgjengelige. I Akershus er 500 holdeplasser kartlagt, 4 % er tilgjengelige. Kartleggingen fortsetter i samarbeid med Akershus kollektivterminaler i 2024. Nylig oppgraderte holdeplasser i Oslo skal også kartlegges på nytt.

Beregning av tilgjengelighetsgapet

En foreløpig beregning viser at det vil koste 2,4 milliarder kroner å gjøre 80 % av holdeplassene i Oslo tilgjengelige. Det vil si at alle kunder kan komme seg av og på, fordi kantsteinshøyde, platformbredde,  sittemuligheter, universell adkomst og taktile elementer er på plass. Et eventuelt mål om å gjøre alle holdeplasser i Oslo tilgjengelige innen 2035, vil medføre et årlig investeringsbehov på 200 millioner.

Person i motorisert rullestol venter på et busstopp, med en rød buss synlig i bakgrunnen.

Foto: Ruter AS/ Hampus Lundgren

Veileder om ledelinjer

Ruters veileder om bussinfrastruktur ble oppdatert med nye råd for utforming av ledelinjer.

Ledelinjepilot

Kartlegging i 2023 viste at 65 % av bussene ikke stopper riktig ved ledelinjen. Årsakene kan være mange. I samarbeid med sjåførene skal Ruter i 2024 gjennomføre et pilotprosjekt på utvalgte holdeplasser: Kan en gul ledelinje gjøre det enklere å «treffe»? Andre land i Europa har gjennomført lignende piloter med godt resultat.

Nærbilde av en persons underben og hvite joggesko, ved hjelp av en hvit stokk for å navigere på en taktil belegningsflate.

Foto: Ruter AS/ Hampus Lundgren

Oppgradering av T-banestasjoner

I samarbeid med Sporveien har Ruter gjennomført tiltak for om lag 60 millioner  kroner på T-banestasjoner. Tiltakene omfatter: belysning, ledelinjer, informasjon og «gapet» mellom T-banetog og plattform. Tiltak på 20 T-banestasjoner fjernet noen og reduserte andre hindre for at mennesker med funksjonsvariasjoner kan benytte tilbudet. Sporveien utnyttet det planlagte trafikkbruddet på linje 2 og 3 østover fra Helsfyr for å gjennomføre tilgjengelighetstiltak.

En T-bane merket «holmenkollen» stopper ved en snødekt stasjon med klar himmel i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Fotograf Nicki Twang

Nye informasjonsskilt, benker og lehus

God informasjon på holdeplassen er viktig for en trygg og god reiseopplevelse. 180 nye toppskilt ble montert i Oslo og Akershus i 2023. Ytterligere 120 er bestilt. I tillegg er det satt ut 39 benker og bygget 26 nye lehus i Oslo.

Bussholdeplass med skilt og buss i bakgrunnen.

Foto: Fartein Rudjord

Solceller for trygge omgivelser

Ruter har ønsket å se på mer bærekraftige og rimeligere løsninger for strøm og belysning i lehus. I Welding Olsens vei har vi en pilot med solceller, som skal sørge for belysning og trygge omgivelsene. Panelet er montert på taket og lader opp et lithiumbatteri.

Busstopp med ly på en snødekt gate i skumringen, en person som sitter inne, under en oransje solnedgangshimmel.

Foto: Ruter As