Hopp til innhold

Ruter går foran: Bestillingstransport

Aldersvennlig transport

I mai 2023 ble aldersvennlig transport utvidet til Bydel Østensjø. Dermed er det populære tilbudet nå tilgjengelig i syv bydeler i Oslo. Det betyr at en enda større andel av Oslo befolkning over 67 år nå har mulighet til å reise på kryss og tvers av bydelene hvor tilbudet eksisterer.

Eldre kvinne med krøllete grått hår ved hjelp av en smarttelefon i en koselig stue med planter i bakgrunnen.

Foto: Ruter As / Nucleus AS, Mathilde Palmers

Antall turer 2023:
0
Antall nye kunder 2023:
0

En populær tjeneste

Aldersvennlig transport har vært et pilottilbud i Oslo siden 2017, og i full drift de siste to årene. Tjenesten er for mennesker over 67 år som trenger transport fra dør til dør når de skal gjøre et ærend eller har lyst på en tur ut.
Målet med tilbudet er blant annet å øke tilfredsheten med kollektivtilbudet, øke aktiviseringen og bidra til bedre livskvalitet i målgruppen.

Siden lanseringen i mai 2023, har antall kunder og reiste i Bydel Østensjø økt jevnt – med 600 månedlige turer på det meste. Samlet har Ruter siden oppstart i 2017 utført mer enn 330 000 turer, med over 7600 unike kunder.

Innsatsen for å rekruttere flere flerspråklige seniorer er også blitt forsterket det siste året. Etter innspill fra bydelene har vi produsert og distribuert informasjonsmateriell på ulike språk, blant annet ukrainsk og urdu. Vi har stor tro på at dette vil synliggjøre tilbudet for en enda større kundegruppe.

«Rosa busser er ikke bare transport, det er også en møteplass. Å møte kjente og ukjente folk, føle frihet og å slippe isolasjon, det er folkehelse i praksis. Oslo skal være en god by for alle. Det betyr at vi også skal være en aldersvennlig by. Derfor er jeg så veldig glad for at tilbudet nå blir etablert på Østensjø»
Var du over 67 år kunne du i 2023 bli hentet hjemme av en minibuss og bli kjørt frem og tilbake dit du ønsket innenfor bydelene Alna, Bjerke, Nordre Aker, Sagene, Ullern, Vestre Aker, Østensjø og Marka (Sørkedalen, Solemskogen og Maridalen). I 2024 utvides tilbudet til flere av Oslos bydeler.
Kart over en region delt inn i flere områder, farget i ulike nyanser av grønt, med tekst som antyder mulige forbedringer av transportinvesteringer.