Hopp til innhold

Ruter går foran: Tilrettelagt transport

Tilrettelagt transport

2023 var året for konsolidering og forbedring av TT-tjenesten.

Foto: Ruter As / Peter Gløersen/Daniel-Jacobsen

980000
ganger i 2023 reiste innbyggerne i Oslo med TT
0 %
var fritidsreiser med taxi
0 %
var spesialbilreiser
0 %
var faste reiser med taxi
0 %
var direktebestilt taxi

Gradvis bedring

Ruter overtok ansvaret for driften av tilrettelagt transport i Oslo kommune i 2021. Oslo kommune behandler søknader og bestemmer reglene for hvem som får tilrettelagt transport, antall reiser og egenandeler. Ruter har ansvaret for selve transporten, som utføres etter avtale med taxi- og minibussoperatører.

2022 ble et krevende år da alle leverandørkontrakter ble erstattet av nye og kjørekontorfunksjonen ble flyttet inn i Ruter. Dette medførte store endringer for Ruter, og problemer i driften av deler av TT-tjenesten som rammet mange TT-kunder.

I løpet av 2023 har vår prioritet vært å gjenvinne tilliten til TT-tjenesten. Vi har jobbet med å stabilisere alle delene av tjenesten, for deretter å heve kvaliteten. Kundetilfredshet, sikkerhet og pålitelighet har vært viktigst.

Ruter har jobbet systematisk med å forbedre interne prosesser og rutiner, bygge kompetanse, videreutvikle digitale systemer, og vi har samarbeidet tett med operatørene om drift og opplæring. Gradvis har vi sett forbedringer i tjenesten og stabil drift.

Men, vi er ikke i mål. Særlig kunder som reiser med spesialbil (minibuss) ønsker vi at skal kunne være mer tilfredse med tjenesten. Derfor jobber vi videre med å forbedre oss i 2024.

Tilrettelagt transport

Er et tilbud fra Oslo kommune til deg som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke ordinær kollektivtransport på egenhånd.

• Reiser med taxi eller spesialbil, mot en egenandel
• Ulike tilrettelegginger, etter behov
• Kan innvilges etter søknad til bydelen, basert på oppfylte krav