Hopp til innhold

Byvekstavtalen

Diagrammet viser midler bevilget gjennom Byvekstavtalen i 2023:

Tilleggsavtale 1 – tilskudd til redusert bompengebelastning og bedre kollektivtilbud.
Tilleggsavtale 2 – tilskudd til reduserte kollektivsatser

Total bevilgning 2 946 millioner kroner.