Hopp til innhold

Nærvær og årsverk

Figur 3: Utvikling i årsverk (snitt for året) og nærvær i morselskapet