Hopp til innhold

Reelle kostnader

Figur 2: Utvikling i produksjonskostnader og reiser per driftsart for perioden 2019-2023