Hopp til innhold

Tettstedsendring og befolkningsvekst fra 2021 til 2022

Figuren viser forholdet mellom befolkningsendring og arealvekst for tettsted og byområder i Oslo og Akershus, utarbeidet av plansamarbeidet.no, 2023.

Områder på det lys grå feltet har mer vekst i tettstedsareal enn befolkning.