Hopp til innhold

Oslopakke 3

Byvekstavtalen

Fordelt per driftsart

Andel utslippsfrie km 2023

Omdømme

Tilfredshet

Indeksutvikling

Markedsandel

Passasjerer 2023

Inntekter: kakediagram

Kostnader: kakediagram

Kostnader: stolpediagram

Inntekter: stolpediagram

Kraftig fall i betalingsandelen under pandemien

Utvikling tilskudd 2019-2023

Andel av alle boliger innenfor og utenfor gangavstand – bybåndet

Alle boliger innenfor gangavstand

Nybygde boliger innenfor gangavstand

Tettstedsendring og befolkningsvekst fra 2021 til 2022

PM – Akershus

PM – Oslo

PM – Hele Ruters område

NOx – Akershus

NOx – Oslo

NOx – Hele Ruters område

CO2 – Akershus

CO2 – Oslo

CO2 – Hele Ruters område

Kartlegging av holdeplasser 2

Kartlegging av holdeplasser

Nærvær og årsverk

Reelle kostnader

Nominelle kostnader